Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaIamPerfect IamPerfect
Sponsored post
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione

December 03 2014

Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaIamPerfect IamPerfect
Reposted fromzatora zatora vianicdostracenia nicdostracenia
Reposted fromkauah kauah vianoisetales noisetales
2316 9bfa
Reposted byDoINeedToBeBetterSchuylerSweetRosehomczinamehercarmenspaceshipsadelajdaspitastoprocentsercafuckofcourseignoratiionDominique7tosiaathesilenceofthealcoholicinyourheartmemscaataleyapodkreslajmnieucieknijmikama1110Sheeetristeinyourheartmoda24157smoothhhhswiatblondynkidarja-douxsouvenirsanastasiebllondifuck-offhunsertmojatwojaparanojadarja-kama1110paulaa

December 02 2014

Reposted bycytatynokturnalune-raconteuseczajnikqchoreparanojeladiapuremindxbrettiselseyawakeneddarja-IamPerfectmorrinaTommekkpleassureblackheartgirl
Reposted fromcollarbones collarbones viacelebration celebration
0789 1c59
Reposted fromdotkliwie dotkliwie vianamehercarmen namehercarmen
Reposted fromnuitlys nuitlys vianamehercarmen namehercarmen
9082 ab26
Reposted fromDoopamina Doopamina vianamehercarmen namehercarmen

November 27 2014

4918 6be4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie

November 26 2014

4426 fd45
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamarisette marisette
2135 dd4d
Reposted fromjustMeee justMeee vianamehercarmen namehercarmen
Reposted fromolewka olewka viazabka zabka
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viazapachsiana zapachsiana

November 19 2014

Reposted fromSabela Sabela viafakingkrejzi fakingkrejzi

November 02 2014

Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...